Turvallisemman tilan periaatteet

Kaikenlainen syrjintä, rasismi ja häirintä ovat ehdottomasti kiellettyjä.

Kunnioita omia ja toisten rajoja – fyysisiä ja henkisiä.

Ei tarkoittaa ei. Lopeta tai muuta käytöstäsi, jos toinen niin pyytää.

Älä tee oletuksia kenenkään sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, toimintakyvystä tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista.

Ole avoin ja kuuntele – älä oleta tai yleistä kenenkään kokemusta.

Kunnioita jokaisen oikeutta itsemäärittelyyn tai -määrittelemättömyyteen.

Anna tilaa! Huolehdi että kaikki tulevat keskustelussa kuulluksi ja pääsevät osalliseksi.

Jokainen on vastuussa turvallisemman tilan toteutumisesta. Jos havaitset syrjintää, rasismia tai häirintää, puutu tilanteeseen.

Turvallisemman tilan periaatteista vastaa ensikädessä tapahtumasta vastaava. Jos joudut epäasiallisen kohtelun kohteeksi tapahtumassa, kerro asiasta vastaavalle – hän auttaa tilanteen käsittelyssä.