Lahti Priden tavoitteena on luoda tiloja ja mahdollisuuksia kohtaamisille, oppimiselle sekä yhteenkuuluvuuden ja avoimuuden lisäämiselle.

On tärkeää, että jokainen tapahtumaan osallistuja voi tuntea olonsa turvalliseksi, eli kaikenlainen häirintä ja syrjintä on ehdottomasti kiellettyä. Turvallisemman tilan periaatteista vastaa ensikädessä tapahtumasta vastaava.

  • Kaikenlainen syrjintä, rasismi ja häirintä on ehdottomasti kiellettyä.
  • Kunnioita omia ja toisen rajoja – fyysisiä ja henkisiä.
  • EI TARKOITTAA EI. Lopeta tai muuta käytöstäsi, jos toinen niin pyytää.
  • Älä tee oletuksia kenenkään sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, toimintakyvystä tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista.
  • Ole avoin ja kuuntele – älä ole tai yleistä kenenkään kokemusta.
  • Kunnioita jokaisen oikeutta itsemäärittelyyn tai -määrittelemättömyyteen.
  • Anna tilaa! Huolehdi, että kaikki tulevat kuulluksi ja pääsevät osalliseksi.
  • Jokainen on vastuussa turvallisen tilan toteutumisesta; jos havaitset syrjintää, rasismia tai muuta häirintää, puutu toimintaan.